Sosiaalinen Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta tekee hyvää

Toimimalla vastuullisesti ja tukemalla alueen taloudellista kehitystä voimme luoda hyvinvointia ja tulevaisuutta köyhällä Intian maaseudulla. Vastuullisuus tarkoittaa meille läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa, työntekijöiden hyvinvointia, lasten oikeuksien tarkkaa valvontaa, yksinhuoltajaäitien työskentelyn mahdollistamista ja paikallisen koulutuksen tukemista.

Yhdistämällä voimavaramme tuottajiemme ja asiakkaittemme kanssa voimme kehittää intialaisten perheiden taloudellista vakautta ja hyvinvointia. Vaikka apumme on pientä suhteessa alueen suureen kokoon, koemme sen olevan askel oikeaan suuntaan. Toimimalla ruohonjuuritasolla kykenemme minimoimaan hallinnollisia kuluja ja maksimoimaan läpinäkyvyyttä.

Lasten oikeudet

Jokaiseen Roots Living -mattoon on kiinnitetty Child Welfare -sertifikaatin todistus, joka vahvistaa, ettei valmistusprosessin missään vaiheessa ole käytetty lapsityövoimaa. Prosessia valvotaan jatkuvasti ja matonvalmistuskyliin tehdään tarkastuskäyntejä ilman ennakkovaroitusta. Yhdessä pitkäaikaisen tuottajamme kanssa tuemme myös kauempana maaseudulla toimivaa koulua koulurakennuksen rakentamisessa ja varustamisessa sekä tyttöjen osallistumista koulutukseen.

Carper Export Promotion Council ja Child Welfare Fund edistävät alueen kehittämistä 

Osa maton valmistuksen vientituotoista käytetään paikallisten koulujen tukemiseen sekä kouluaterioiden ja lasten terveydenhuollosta huolehtimiseen matonkutojien kylissä. Pitkäaikainen intialainen tuottajamme on jäsenenä Carpet Export Promotion Councilissa (CEPC), joka on hallituksen alainen säätiö ja työskentelee lasten oikeuksien parantamiseksi.

Säätiön pitkän tähtäimen tavoitteena on eliminoida lapsityövoima kokonaan matonvalmistuksesta. Säätiön jäsenet ohjaavat tietyn osan vientituotoistaan NGO-ohjattu Child Welfare Fund -rahastoon, joka on mukana useissa toiminnoissa, jotka tähtäävät lasten hyvinvoinnin kehittämiseen, ilmaisiin kouluaterioihin, ammatilliseen koulutukseen, jatkokoulutusstipendeihin ja matonkudontaperheiden terveydenhuoltoon.

Roots Living pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen toteutumista Intiassa. Yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa huolehdimme matonkutojien perheiden hyvinvoinnista takaamalla heille riittävän elintason, jotta he voivat huolehtia perheistään. Osallistumme Ei lapsityövoimaa – julistukseen ja sen täytäntöönpanoon valvomalla aktiivisesti ja tekemällä säännöllisiä tarkastuksia omalla toiminta-alueellamme. Tuemme Mirzapurin aluella maaseutukoulua, jonka toimintaedellytykset olisivat muuten rajalliset johtuen yhteiskunnan tukien puutteesta. Osallistumme Intian Carpet Export Promotion Councilin (CEPC) toimintaan, joka auttaa matonkudonta-alueiden tyttöjä ja poikia saavuttamaan paremmat opiskeluolosuhteet, jotta he voisivat itse paremmin vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. 

”Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä. Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.”

 – YK:n lasten oikeuksien julistus

”Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa, jonka väkiluku on yli 1,2 miljardia. Vaikka Intian talous on viime vuosina kasvanut hurjasti, lasten tilanne maassa on yhä huono. Intiassa joka 20. lapsi kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä.Usein köyhistä perheistä tulevat lapset eivät saa kehitykseensä riittävästi tukea, ja he jäävät köyhyyden kierteeseen. Intiassa on myös 12 miljoonaa lapsityöläistä. He tekevät usein fyysisesti vaativia töitä vaarallisissa olosuhteissa. Yli miljoona lasta ei käy koulua ja puolestaan ne lapset, jotka käyvät koulua kohtaavat usein ylitäysiä luokkahuoneita, epähygieenisiä olosuhteita ja pulaa puhtaasta juomavedestä.”

Lähde: Pelastakaa lapset ry

Tuemme kestävää kehitystä

Roots Livingin toiminta perustuu kestävän kehityksen tukemiseen. Kaikessa toiminnassamme pyrimme toimimaan niin, että tuemme ympäristön kehitystä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta toimimme aktiivisesti niin, että ympäristön tilan heikkeneminen hidastuu ja voimme ennaltaehkäistä mahdollisia haittoja.

Taloudellista kestävyyttä tuemme auttamalla köyhien matonkutojakylien ja -perheiden toimeentuloa, sillä kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta.

Sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edistää asukkaiden hyvinvointia. Tukemalla Indian Carpet Export -järjestön toiminnan kautta koulutusta ja hyvinvointia voimme edistää ekologista kestävyyttä ja sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä köyhässä Intiassa.

Vastuullinen, kestävää kehitystä tukeva toiminta edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Tuemme toimintaa myös Suomessa. Designer-mallistomme myyntituotoista osa lahjoitetaan suunnittelijan valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen, kuten Itämeren suojeluun ja Naisten Pankin toimintaan.